SZKOLENIA

P O L S K I E   Z J E D N O C Z E N I E   K A R A T E

K O M I S J A  K A R A T E  T R A D Y C Y J N E G O

 

SEMINARIUM  SZKOLENIOWE  KARATE  SHOTOKAN/TRADYCYJNEGO 

DLA INSTRUKTORÓW, SĘDZIÓW, EGZAMINATORÓW i ZAWODNIKÓW KADRY POLSKI KARATE WUKF

ORGANIZATOR:                     Polskie Zjednoczenie Karate

                                                Centrum Promocji Sportu i Rekreacji „DRAGON” w Poddębicach

DATA:                                     08 – 09.02.2020r.

MIEJSCE:                               Poddębice, ul. Łęczycka 13/15

KOSZT UCZESTNICTA:           150,00zł.

70,00zł. (członkowie Polskiego Zjednoczenia Karate)

PROWADZĄCY SZKOLENIE:   SHIHAN MACIEJ GRUBSKI 7 DAN


P R O G R A M

SOBOTA  08.02.2020r.

1000 – 1300         –           TRENING KATA

1500 – 1900         –           TRENING KUMITE

NIEDZIELA  09.02.2020r.

930 – 1300           –           PODSUMOWANIE

Niezbędny sprzęt i wyposażenie uczestnika:

Ochraniacze: na krocze mężczyźni, na piersi kobiety, napięstniki, ochraniacz na szczękę,

Sprzęt: skakanka, piłeczka do tenisa,

Wyposażenie: karate-gi, dres, klapki, ręcznik, bidon ( najlepiej z płynem – do wyboru, ale   dozwolonym), 

Warunki uczestnictwa:

  • Licencjonowany zawodnik, instruktor, sędzia, egzaminator Polskiego Zjednoczenia Karate,
  • Zawodnicy – ważne badania lekarskie dopuszczające do walki sportowej i uczestnictwa w treningach sportów walki.

Zgłoszenia:

Dokonują Prezesi lub szkoleniowcy klubów na adres e-mailowy: maciej.grubski@karatecombat.pl

WSZYSCY UCZESTNICY SEMINARIUM OTRZYMAJĄ CERTYFIKAT  UKOŃCZENIA  SZKOLENIA