GASSHUKU 2022

 

 

 

GASSHUKU 2022
CENTRALNE SZKOLENIE DLA ZAWODNIKÓW, SĘDZIÓW i INSTRUKTORÓW POLSKIEGO ZJEDNOCZENIA KARATE

ORGANIZATOR: Centrum Promocji Sportu i Rekreacji „DRAGON” w Poddębicach pod Patronatem Polskiego Zjednoczenia Karate

DATA: 08-13.08.2022 Gasshuku
14.08.2022r. Turniej Dobrej Woli (dla wszystkich chętnych)
MIEJSCE: Księże Młyny – Gasshuku
Księże Młyny – Turniej
KOSZT: Udział w Gasshuku – 300zł.
Opłata startowa: 150zł. / konkurencja ind. –  dla uczestników Gasshuku start bezpłatny
WIEK: Bez ograniczeń wiekowych i zaawansowania

PROGRAM GASSHUKU

08.08.2022r. (poniedziałek)

1700     –        przyjazd i rejestracja
1800– 1930      –        Trening otwarcia dla wszystkich

09.08.2022r. (wtorek)

 1000– 1130      –        Trening techniczny (wszyscy) – kombinacje
1600– 1730      –        Trening  kumite (wszyscy) – timing

10.08.2022r. (środa) 

1000– 1130      –        Trening kata – bunkai kata heian
1130 – 1300      –       Trening walki z kilkoma przeciwnikami – karate combat
1600– 1730      –        Trening  kumite (z podziałem na karate generalne, tradycyjne i kontaktowe) – Walki treningowe

11.08.2022r. (czwartek)

1000– 1130      –        Trening kata – bunkai kata Sochin
1130 – 1300    –        Trening walki z uzbrojonymi przeciwnikami – karate combat
1600– 1730      –        Trening  kumite (z podziałem na karate generalne, tradycyjne  i kontaktowe) – Walki treningowe

12.08.2022r. (piątek)

1000– 1130      –        Trening  kata – specjalizacja
1130 – 1300         –              Trening walki w trudnych warunkach – karate combat
1500– 1700      –        Trening  kumite (z podziałem na karate generalne, tradycyjne i kontaktowe) – Walki treningowe. Szkolenie sędziowskie
1700              –        Egzaminy na stopnie uczniowskie i mistrzowskie

 KADRA TRENERSKA:

Soke Maciej Grubski   9 DAN Karate Combat, 7 DAN Karate Shotokan
Sensei Paweł Bombolewski 6 DAN Karate Shotokan
Sensei Grzegorz Szewczyk  4 DAN Karate Combat

Organizator zapewnia program szkolenia, miejsce do treningów i zawodów, wykwalifikowaną kadrę trenerską i instruktorską,  ubezpieczenie NNW, sprzęt do treningu.

Uczestnicy szkolenia muszą posiadać odpowiedni strój – karate-gi, indywidualne ochraniacze zgodnie z przepisami walki, strój, dres sportowy, ręcznik, obuwie sportowe, piłeczkę do tenisa ziemnego, skakankę, bidon z dozwolonym napojem. Dozwolone będzie używanie ochraniaczy na golenie i przedramiona.

Wszyscy uczestnicy szkolenia i zawodów muszą posiadać ważne badania lekarskie dopuszczające do uprawiania sportu.  Nieletni uczestnicy w dniu zgłoszenia muszą dostarczyć zgodę na udział w szkoleniu i/lub zawodach podpisaną przez opiekuna prawnego.

Zgłoszenia:

Dokonują Prezesi lub szkoleniowcy klubów na adres e-mailowy: maciej.karatecombat@cpsirdragon.pl najpóźniej do dnia 25 lipca 2022r.

Wszyscy zgłoszeni otrzymają drogą e-mailową do swoich Trenerów klubowych lub Prezesów oświadczenia, które należy przywieść ze sobą podpisane. Osoby niepełnoletnie muszą okazać podpisane zgody na udział w szkoleniu przez opiekuna prawnego.

U w a g a !

WSZYSCY UCZESTNICY SEMINARIUM OTRZYMAJĄ CERTYFIKAT  UKOŃCZENIA  SZKOLENIA